Mijlpaal voor LOSUP: eerste groentekas klaar
door Marjan Schaapman op 17 december, 2014

In Lambwe Valley is de eerste groentekas geplaatst en…. is de eerste oogst binnengehaald! Goed nieuws dus voor LOSUP (Lambwe Orphans SUPport), de lokale organisatie die hiermee een eerste stap heeft gezet naar de inrichting van tuinbouwonderwijs voor weeskinderen.

 

LOSUP (Lambwe Orphans SUPport), is een organisatie die ca. 120 wezen en halfwezen in het uitgestrekte en dunbevolkte gebied van de LambweValley ondersteunt door naar pleeggezinnen te zoeken, onderdak en eten te verzorgen (op school!) en onderwijs te geven. LOSUP wilde het huidige basisonderwijs uitbreiden met lager landbouwonderwijs, in eerste instantie d.m.v. de opzet van groentekassen (voor tuinbouw) en - op de wat langere termijn – met de opzet van een melkveehouderij. Zo kunnen de kinderen landbouwvaardigheden aanleren, die ze anders van hun ouders geleerd zouden hebben.

 

In november werd de eerste mijlpaal in dit project behaald met het binnenhalen van de eerste oogst uit de eerste groentekas.  Een gedeelte van de gewassen die de groentekas oplevert wordt voor eigen consumptie gebruikt, het grootste deel wordt verkocht op de markt in Homa-Bay. Door met de verkoop van de groenten en zuivelproducten inkomsten te genereren, kan LOSUP de afhankelijkheid van lokale en internationale donaties afbouwen.

 

Maar zover zijn we nog niet. In juli is een sponsoractie van start gegaan bij restaurant In De Kazerne (Nijmegen) en Thuis bij Fien (Wijchen). Onder andere door deze actie is tot nu toe de helft van de voor het project benodigde EUR 8000 bijeengebracht, en kon de eerste groentekas gebouwd worden. Een tweede kas wordt begin 2015 gebouwd zodra er voldoende ervaring met ‘greenhouse farming’ is opgedaan en er voldoende fondsen beschikbaar zijn.

 

Je kunt hier meer lezen over het project LOSUP - Greenhouse in Lambwe Valley, Kenia


Uit ons fotoboek
Overzicht nieuwsberichten