Daya Mina benoemd tot 'beste tehuis'
door Marjan Schaapman op 17 augustus, 2015

Van de voorzitter van de Stichting Daya Mina Nederland onvingen wij dit mooie bericht over de Daya Mina school in Colombo. Sinds 2013 financiert de Van Doorn Stichting de opleiding van een aantal minder valide kinderen op deze school.

 

'Onlangs werd Daya Mina Colombo geïnspecteerd door het Department of Social Services van Sri Lanka. De inspecteurs hebben het tehuis beoordeeld met het maximum van 200 te behalen punten. De beoordelaars noemden het tehuis “het beste tehuis in het district”!!

Onze felicitaties gaan uit naar degenen, die dit mooie resultaat mogelijk gemaakt hebben. De leerkrachten, leerlingen en het management zijn terecht enorm trots op deze beoordeling.

De inspecteurs beoordeelden op een groot aantal onderdelen, van hoofdlijnen als inhoud van het onderwijs, meertaligheid en multi-culturaliteit van de tehuizen, tot details als het hebben van een ideeënbus.

 

Ook deden de inspecteurs een aantal aanbevelingen. De belangrijkste daarvan zijn:

 

  • De Congregatie van Sisters of Charity of Jesus and Mary is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de tehuizen en levert een belangrijk deel van het personeel. Het team van zusters, dat werkzaam is voor de jonge mensen met een verstandelijke beperking, zou meer continuïteit moeten hebben.
  • Ook zou er een vast team van ervaren zusters en jonge zusters in opleiding gevormd moeten worden, dit om kennisoverdracht te waarborgen. Hier ligt vooral een taak voor de Congregatie.
  • Zusters zijn als specialist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking opgeleid en als zij beschikbaar blijven als leerkrachten voor de doelgroep gaat hun kennis niet verloren, Daarnaast bouwen zij een band op met de leerlingen en het is zeer onwenselijk dat deze ten gevolge van overplaatsingen verbroken wordt.
  • Er ligt binnen de drie tehuizen een goede basis voor het opleiden van leerkrachten en ook voor het betrekken van externe personen zoals medici, verpleegkundigen, orthopedagogen (in opleiding). Met het opzetten van een opleiding is onlangs een begin mee gemaakt en het is een uitdaging voor alle betrokkenen om dit uit te bouwen.

 

Wij als Stichting Daya Mina Nederland onderschrijven deze aanbevelingen van harte en we hebben ons beleid voor de komende jaren daarop, in overleg met onze Srilankaanse partners, daar ook op gericht."


Uit ons fotoboek
Overzicht nieuwsberichten