Verbetering zichtbaar in Lambwe Valley!
door Marjan Schaapman op 15 mei, 2015

In mei 2015 heeft Paul Sutmuller, onze penningmeester, tijdens een werkbezoek aan Oost Afrika onder meer het project in Lambwe Valley bezocht. Wat was het fijn daar eindelijk een grote glimlach aan te treffen op de gezichten van kinderen en begeleiders en vast te stellen dat de leefomstandigheden van de weeskinderen in de Lambwe Valley zichtbaar zijn verbeterd!

 

Het Lambwe Valley Support Program (LOSUP) vroeg ons twee jaar geleden om steun bij het realiseren van onderwijs voor de 120 weeskinderen die zij onder hun hoede hebben. Sinds april 2014 hebben wij fondsen beschikbaar gemaakt voor de bouw van tuinbouwkassen voor tuinbouwonderwijs.
Met de verkoop van gewassen uit deze kassen kan LOSUP nu zelf o...ok inkomsten generen. Hierdoor vermindert de afhankelijkheid van LOSUP van donoren en wordt het mogelijk om de weeskinderen duurzame steun te bieden d.m.v. onderwijs en het geleidelijk verbeteren van hun leefomstandigheden.

 

Bovendien kan tegenwoordig, gevolg van het gratis onderwijsbeleid van de regering, nu 2/3 van de 120 weeskinderen naar overheidscholen. Daarbij gaat het om de hogere klassen van het lager onderwijs en omvoortgezet onderwijs.
LOSUP verzorgt zelf nog steeds het onderwijs aan de weeskinderen voor de lagere klassen van het lager onderwijs. Dat gebeurt in een door vrijwilligers gerund schooltje. De weeskinderen hebben nu betere kleding, schooluniformen, schoenen en lesmateriaal. Het tijdelijke schoolgebouw is verbeterd. De bouw van een permanente school is helaas niet mogelijk op die locatie, omdat de grond van de overheid is en slechts tijdelijk beschikbaar gesteld is.

 

Recentelijk werden verschillende gebouwen en huizen in de Lambwe Valley ernstig beschadigd door zware stormen, waaronder de nieuwe tuinbouwkassen. Maar de reparatie is volop aan de gang en de kassen zullen snel weer in productie zijn!


Uit ons fotoboek
Overzicht nieuwsberichten