Uitbreiding ACT Mara-project met workshop
door Marjan Schaapman op 23 februari, 2016

Female genital mutilation (FGM), ofwel vrouwelijke besnijdenis, is in Tanzania dan wel wettelijk verboden, maar in sommige delen van Tanzania vindt het nog steeds plaats. Soms worden er massale circumcisies uitgevoerd waarbij duizenden meisjes genitaal worden besneden op hetzelfde moment, en dat is meestal in de maand december. Het Safe House in Mugumu krijgt dan ook ieder jaar, en met name omstreeks de maand december, een grote groep (kan oplopen tot 100) meisjes die weglopen uit hun dorpen. Ze weten dat de vrouwelijke besnijdenis wettelijk verboden is en hebben van jonge vrouwen die het hebben ondergaan, vernomen dat het een zeer pijnlijke genitale verminking is.

 

Het Safe House heeft jaarlijks een instroom van jonge meisjes die vluchten voor de besnijdenis, maar ook van jonge vrouwen die zijn mishandeld en misbruikt. Het merendeel van deze jonge meisjes / vrouwen verblijft zes tot twaalf maanden in het Safe House. Zij kunnen in die periode leren naaien en kleding leren maken (feitelijk tegelijkertijd een afleiding) in het centrum voor beroepsopleidingen dat in 2015 met financiële hulp van de Van Doorn Stichting is opgezet. Ondertussen wordt met hun ouders onderhandeld en op het wettelijk verbod van vrouwelijke besnijdenissen gewezen. Deze bemiddeling leidt veelal tot de toezegging van ouders dat dochter niet besneden hoeft te worden, waarna zij weer terugkeren naar hun dorp.

 

In januari 2016 hebben de eerste 26 meisjes hun opleiding aan het VTC afgerond. Op Facebook was te lezen en te zien hoe een groot deel van deze meisjes trots met hun diploma terugkeerden naar hun dorp!

 

Echter, voor een gedeelte van de meisjes - met name de slachtoffers van huiselijk geweld - is er geen optie om op korte termijn terug te gaan naar het dorp van oorsprong en is een langer verblijf in het Safe House nodig. Met name voor hen wil het ACT Mara Bisdom graag naast het trainingscentrum een workshop opzetten waar deze vrouwen en meisjes een soort vervolgopleiding kunnen krijgen, hun vaardigheden kunnen blijven oefenen en optimaliseren en praktijkervaring kunnen opbouwen. In de workshop kunnen ze hoogwaardige producten maken voor verkoop op verschillende markten, waardoor het gehele Safe House bovendien minder afhankelijk van donaties en dus duurzamer wordt! Uiteindelijk zullen deze meisjes/vrouwen in staat zijn om hun eigen inkomsten te genereren door een huisatelier te beginnen.

 

Het nieuwe project - het opzetten van een workshop - betreft zowel de bouw als de inrichting van een schoolgebouwtje (meubilair, machines, gereedschappen). De totale kosten bedragen het eerste jaar EUR 18.500. Het ACT Mara Diocese zal de operationele kosten voor haar rekening nemen, de van Doorn Stichting is gevraagd om EUR 13.900 aan investeringskosten bij te dragen voor de bouw van het atelier en de aanschaf van naaimachines en andere leermiddelen. Het is fantastisch dat we inmiddels de toezegging hebben ontvangen dat deze kosten vanuit het Addo Kranendonk Fonds gefinancierd zullen gaan worden!


Uit ons fotoboek
Overzicht nieuwsberichten