Experimenteren met groente in Mali
door Marjan Schaapman op 06 mei, 2016

In 2015 is GAAS-Mali samen met de Van Doorn Stichting een project gestart dat tot doel heeft de watervoorziening, hygiëne en kwaliteit van het onderwijs in Noukoula, Mali, te verbeteren en de deelname van meisjes in het onderwijs te vergroten. Dit project omvat:

  • het opzetten van een tuinbouwkas (doel: tuinbouwonderwijs, voedsel voor leerlingen en inkomsten genereren. De opbrengst van de verkoop van tuinbouwproducten dient als prikkel/stimulans voor gezinnen die hun dochters naar school sturen);
  • het slaan van een waterput (doel: watervoorziening t.b.v. drinkwater op school en irrigatie voor tuinbouw); en
  • onderwijs over hygiëne op school door training van onderwijzers, het distribueren van hygiënekits en de bouw van kindvriendelijk sanitair (doel: ondersteuning van gezondheidszorg en verbetering van de nu nog zeer slechte hygiëne).

 

Dankzij meerdere sponsoren is realisatie van dit project mogelijk geworden, en uit de laatste voortgangsrapportage van GAAS-Mali  konden wij opmaken dat begin 2016 de tuinbouwkas naast de school is gebouwd en dat er een druppelirrigatiesysteem is aangelegd. Mooie vorderingen dus!

 

In 2015 was al een waterput geslagen, watertoren gebouwd en hebben onderwijzers en leerlingen en hun ouders (voornamelijk de moeders) voorlichting / training ontvangen over tuinbouw, zoals technieken voor het verbouwen van tuinbouwgewassen, plantenzaden, ontkiemen van de zaden, het uitplanten, het verzorgen van planten, bewateren en bemesten van gewassen, het onderhouden van de kas, het herkennen, voorkomen en bestrijden van plantenziektes, wanneer en hoe oogsten, enz. Na deze training was iedereen zeer gemotiveerd om het geleerde in de praktijk te brengen, en kon in het eerste kwartaal van 2016 begonnen worden met de aanplant van gewassen die normaliter alleen tijdens de regentijd verbouwd worden of alleen op de markt verkrijgbaar zijn.

Watertoren  Groentekas

 

Een aantal leerlingen van de school in Noukoula is begin dit jaar met hun ouders een experiment begonnen; het verbouwen van sla en komkommer. Klinkt heel simpel, maar dat was het niet en het verliep dan ook niet geheel zonder problemen! De tuinbouwkas in Noukoula is nl. de eerste in de regio en er is dus weinig ervaring waarop teruggevallen kan worden. Bij deze eerste aanplant werd de kas totaal afgesloten, waardoor er binnen te hoge temperaturen ontstonden die de nieuwe aanplant vernietigden... Alle begin is moeilijk!

Inmiddels is het - dankzij advies van specialisten uit de hoofdstad Bamako - om toch een eerste oogst binnen te halen! Schoolbestuur en onderwijzers hebben bij de volgende aanplant de ouders en leerlingen begeleid en erop toegezien dat er voldoende werd geventileerd. Het advies heeft zijn vruchten afgeworpen en de tweede aanplant was dan ook meer succesvol. De eerste oogst was niet onaardig, een gedeelte werd voor eigen consumptie gebruikt, de rest leverde op de lokale markt FCFA 113.000 (ongeveer € 175) op, die gebruikt is om lesmateriaal zoals krijtjes, potloden, enz te kopen.

Groentekas3  Tuingereedschappen

 

Het schoolbestuur en de onderwijzers zijn zeer ingenomen met de wetenschap dat je in de tuinbouwkas het gehele jaar door groenten kunt verbouwen, ook tijdens de droge tijd, als er in de Segou-regio temperaturen van rond de 35° C worden gemeten. Groenten kunnen nu het gehele jaar verbouwd, verhandeld en geconsumeerd worden!
Iedereen is enthousiast, maar is zich er ook bewust van dat het nog meer ervaring vereist voordat de oogsten de beoogde extra inkomsten gaan generen. Maar het begin is er!

 


Uit ons fotoboek
Overzicht nieuwsberichten