Bevordering hygiëne en sanitatie in Mali
door Marjan Schaapman op 05 oktober, 2016

Met de bouw van kindvriendelijke latrines, voorlichting over hygiëne en sanitatie en de eerste successen met de verbouw van groenten in de tuinbouwkas, nadert het project in Noukoula de voltooiing!

 

In de zomer van 2016 zijn veel mooie resultaten bereikt in het kader van het project ter verbetering van onderwijs in Noukoula, Mali. Zo heeft de tuinbouwkas voor het eerst mooie oogsten opgeleverd! Deze tuinbouwkas is gerealiseerd om ouders en leerlingen in staat te stellen dicht bij de school groenten te verbouwen t.b.v. eigen consumptie en verkoop, en daarbij ouders te stimuleren hun dochters van taken in de landbouw te ontlasten en naar school te laten gaan.

Bloemenkas2

 

Maar zeker zo belangrijk is de voorlichting aan oudercomité, ouders en schoolkinderen op het gebied van hygiëne en sanitatie. Ter bevordering van die hygiëne zijn dit voorjaar kindvriendelijke latrines gebouwd en (met een door WASH-UNICEF geadviseerde samenstelling) toolkits voor hygiëne en sanitatie geleverd. Om te borgen dat deze het beoogde resultaat opleveren zijn de onderwijzers van de school in Noukoula getraind op het gebied van van WASH (Water-Sanitation-Health) door experts van WASH-UNICEF, en worden ouders en leerlingen nu en de komende tijd zorgvuldig onderwezen in het gebruik ervan en het belang ervan!

Toiletblok3  Voorlichting Hygiene9

Voorlichting Hygiene6  Voorlichting Hygiene7


Uit ons fotoboek
Overzicht nieuwsberichten