It's all about learning!
door Marjan Schaapman op 07 oktober, 2016

De uitbreiding van beroepsopleidingen in Shinyanga, Tanzania, gaat met kleine stapjes voorwaarts. Niet alleen de leerlingen, ook de Ebeneza Group zelf is aan het leren!

 

In de periode april-juni 2016 heeft de aanbesteding (opvragen van offertes) en aanschaf van kleinere gereedschappen en machines voor de opleidingen hout- en metaalbewerking plaatsgevonden. Daarnaast zijn trainers voor deze opleidingen gerekruteerd, is de eerste groep leerlingen ingeschreven en geselecteerd en is een start gemaakt met de opleidingen zelf.

 

Dat ging allemaal niet zonder slag of stoot, want de Ebeneza Group heeft nog geen ervaring met internationale sponsors / donateurs die voorwaarden stellen aan aanbesteding en werving – en dat doet de Van Doorn Stichting wel, want wij willen dat dat correct en zorgvuldig gedaan wordt.
Intensieve coaching van de Ebeneza Group was dan ook nodig. Dat leverde weliswaar wat vertraging, maar ook de gewenste resultaten op. Voor een aantal grotere machines moet de aanbesteding over gedaan worden - wat dus weer vertraging zal opleveren - maar ondertussen leert de Ebeneza Group wel wat correcte aanbesteding- en wervingsprocedures zijn!

 

Carpentry Tools2 Welding Machine

Trainer Training

 

In de komende tijd zullen de nog ontbrekende grotere houtbewerkingsmachines worden aangeschaft, en gaat een eerste groep van 20 leerlingen de opleiding houtbewerking en een andere groep van 20 leerlingen de opleiding metaalbewerking volgen!


Uit ons fotoboek
Overzicht nieuwsberichten