Mooie resultaten bij Nurture Africa in Oeganda!
door Marjan Schaapman op 27 december, 2017

Inge Willems, vrijwilligster voor de Van Doorn Stichting, was in december 2017 in Oeganda en bezocht Nurture Africa in Nansana, in de buitenwijken van Kampala. Nurture Africa verstrekt hier in een klein jeugdcentrum gezondheidszorg en onderwijs aan kwetsbare, hiv-geinfecteerde jongeren. De Van Doorn Stichting heeft Nurture Africa in 2017 ondersteund bij de opzet van een kappersopleiding door de daarvoor benodigde trainingsmiddelen en de gereedschappen te financieren. Een mooi moment om eens te kijken hoe deze fondsen besteed zijn!

 

“Bij aankomst werd ik ontvangen door Eddie, de manager van het jeugdcentrum van Nurture Africa. Hij vertelde dat hij zich het bezoek van Paul (de penningmeester van de Stichting) begin februari 2017 goed kon herinneren en dat er sindsdien erg veel was gebeurd. “ vertelt Inge. “Direct werd ik twee lokalen binnengeleid waar in ieder ongeveer dertig studenten aan het werk waren. Het eerste lokaal stond vol met naaimachines en een werkbank, het tweede was ingericht als haarstudio.”

20171218 142417 20171218 142426  20171218 151852


Het jeugdcentrum van Nurture Africa haalt elke werkdag jaar 60 jonge leerlingen (voornamelijk meisjes, sinds kort ook een paar jongens) thuis op. Voor de lessen beginnen wordt er samen ontbeten en aan het einde van de dag worden de studenten weer naar huis gebracht.

 

Ten tijde van Paul’s bezoek bestond de wens opleidingen te starten voor de jongeren die Anti-Retrovirale therapie volgen in het medisch centrum van Nurture Africa - een kwetsbare groep jongeren die geen van allen hun schoolopleiding heeft afgemaakt. Op deze manier kunnen zij een vak leren en hopelijk in de toekomst een eigen inkomen genereren. Er is voor gekozen om – gefaseerd – drie beroepsopleidingen te ontwikkelen; in het voorjaar van 2017 een kleermakersopleiding, in het najaar van 2017 een kappersopleiding en in het voorjaar van 2018 een koksopleiding. De Van Doorn Stichting kon – dankzij een donatie uit het Addo Kranendonk Fonds - EUR 3900 beschikbaar stellen voor de inrichting van de kappersopleiding en voor het aanschaffen van de benodigde materialen.

 

Inmiddels zijn twee van de drie opleidingen gestart; de kleermakersopleiding en de kappersopleiding. Studenten worden opgeleid d.m.v. praktijkvakken, maar krijgen ook les in life skills, sociale vaardigheden en het gebruik van computers. Van een groot gebouw zijn twee lokalen gemaakt die geschikt zijn voor zowel de praktijklessen als klassikale lessen. Ook is een computerlokaal ingericht dat door beiden opleidingen gebruikt kan worden.
Ondertussen is het gebouw uitgebreid met een grote aanbouw, waar in februari de koksopleiding van start zal gaan. Dit betekent dat nog eens dertig studenten verwelkomd zullen worden.

 

20171218 143349  20171218 150521  20171218 151759

Naast de opleidingen is het jeugdcentrum druk bezig met de bouw van een mobiel ‘business center’. Hierin zullen zij in de loop van 2018 kleine ondernemingen starten, zoals een koffiebar, een schoonheidssalon en een kleermaker. In het businesscentrum kunnen de studenten al in het eerste jaar van hun opleiding stage lopen. Met de opbrengsten van deze bedrijfjes zullen weer nieuwe business centers kunnen worden gestart. Na een stage kunnen studenten vast in dienst komen en zo een zelfstandig inkomen genereren.

 

De ambities van Nurture Africa houden niet op bij deze drie opleidingen. Ze zijn inmiddels begonnen met een kleine timmermanswerkplaats en er is een bieb op locatie.

 

Ook de medische kliniek maakt ontwikkelingen door. Vanaf februari van 2018 worden niet enkel overdag patiënten ontvangen, maar 24 uur per dag. Het gebouw wordt uitgebreid met een afdeling voor verloskunde, inclusief een prenatale en neonatale ruimte voor moeder en kind. Aan de werving van nieuw personeel wordt op dit moment hard gewerkt.

 

Na dit bezoek aan Nurture Africa kan geconcludeerd worden dat de donatie van de Van Doorn Sstichting voor de kappersopleiding – ingebed in de vele andere ontwikkeling van de ngo - nu al ten goede komt aan de meest kwetsbare jongeren in Nansana. De ontwikkeling van de business centers moeten ervoor gaan zorgen dat de opleidingen ook daadwerkelijk gaan leiden tot een zelfstandig en financieel onafhankelijk leven voor deze doelgroep.

 

Het was een inspirerend en hoopgevend bezoek!


Uit ons fotoboek
Overzicht nieuwsberichten