Succesvol trainingscentrum TA CRUSADE
door Marjan Schaapman op 24 februari, 2017

Paul Sutmuller bezocht in februari/maart projecten en projectmogelijkheden in Oeganda, Kenia en Tanzania - een inspirerende reis! Lees over zijn bevindingen en ervaringen in zijn reisverslag! Vandaag het 1e deel: het projectbezoek aan het succesvolle centrum voor beroepsopleidingen van TA CRUSADE in Oeganda.

 

DSC00819

In de periode 2015-2016 heeft de Van Doorn Stichting TA CRUSADE in Oeganda ondersteund om in Nakifuma in het Mukono District (40 km ten oosten van de hoofdstad Kampala) een centrum voor beroepsopleidingen op te richten. Het doel van dit centrum is om ca. 120 kwetsbare rurale jongeren die zonder financiële steun niet in staat zijn om te studeren, van onderwijs te voorzien. Door hen een vak en ondernemersvaardigheden aan te leren wil men hen in staat stellen aan de armoede te ontsnappen en voor hun familieleden te zorgen. Realisatie van dit project werd mogelijk gemaakt door een sponsoractie van Marcel Van Wijk en financiële bijdragen van de restaurants In de Kazerne (Nijmegen) en Thuis bij Fien (Wijchen).

 

Paul's eerste projectbezoek ging naar het TA CRUSADE training centrum (genaamd: Mukono Technical Business Institute), waar een ontmoeting plaatsvond met Ronald Lutaaya (executive director) en een aantal medewerkers. Het instituut biedt meerdere halfdaagse cursussen, allemaal met een looptijd van 2 jaar: een opleiding tot kleuteronderwijzer, computercursussen, kapperscursus, koks-opleiding, kleermakerscursus en een opleiding tot automonteur.

 

Het instituut heeft ongeveer 150 interne studenten en 70 dagstudenten (220 in totaal), en gemiddeld 36 studenten per cursus (18 in de ochtend en 18 in de middag). Bijna allemaal betalen ze een bescheiden vergoeding. Het centrum genereert ook inkomsten uit de kapsalon, kleermakerij, catering en garage. Voor de erkenning van de opleiding tot kleuter-onderwijzer was het nodig om een model-kleuterklas op te zetten waar praktijkervaring kan worden opgedaan.

De Van Doorn Stichting heeft fondsen beschikbaar gesteld waarmee apparatuur en gereedschappen konden worden aangeschaft voor de computercursussen, cateringcursussen, kappers- en metaalbewerkingsopleidingen. Alle cursussen zijn bezocht. De leerlingen van de cursus metaalbewerking (lassen) hebben het schoolmeubilair gemaakt met behulp van het geleverde gereedschap.

Geconcludeerd werd dat het project succesvol is uitgevoerd en dat de gekochte apparatuur en gereedschappen van goede / voldoende kwaliteit zijn. Het instituut trekt veel leerlingen aan. De cursussen die het mogelijk maken inkomsten te genereren lopen ook goed en daarmee kunnen de exploitatiekosten van het centrum gedekt worden!


Uit ons fotoboek
Overzicht nieuwsberichten