De mensen achter de Van Doorn Stichting

De Van Doorn Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers, die zich gemotiveerd en met enthousiasme voor de Stichting inzetten:

 • Petra Sutmuller
  bestuurslid (voorzitter)
 • Paul Sutmuller
  bestuurslid (penningmeester)
 • Marjan Schaapman
  bestuurslid (secretaris)
 • Romy Mallek
  bestuurslid
 • Inge Willems
  bestuurslid
 • Kitty van Woezik
  bestuurslid
 • Ton Slinger
  adviseur school management
 • Leo Kranendonk
  financieel adviseur

Sinds 1 juli 2017 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

 • Petra Sutmuller (voorzitter)
 • Paul Sutmuller (penningmeester)
 • Marjan Schaapman (secretaris)
 • Romy Mallek
 • Inge Willems
 • Kitty van Woezik

Daarnaast zijn als adviseur aan de Stichting verbonden:

 • Ton Slinger (adviseur school management)
 • Leo Kranendonk (financieel adviseur)

Alle inkomsten van de Stichting – die hoofdzakelijk bestaan uit subsidies, donaties en andere giften (zoals erfenissen en legaten) – worden aangewend voor het primaire doel; het financieren van de (beroeps)opleiding van kansarme en kwetsbare jongeren in ontwikkelingslanden of van kleine projecten ten behoeve van (de verbetering van) onderwijs aan deze jongeren.

De Stichting heeft geen overhead; alle bestuursleden, adviseurs, notarissen, accountants, contactpersonen in de concentratielanden, etc. werken als vrijwilliger zonder vergoeding; zij ontvangen geen honorarium en geen vergoeding voor reis- of verblijfskosten. Evenementen, reizen en de ontwikkeling van middelen worden betaald uit privé-middelen of met behulp van sponsors.