Ons beleid

In oktober 2016 zijn de ambities en het beleid voor de jaren 2017 t/m 2021 vastgesteld.

Studiefinanciering zal in principe alleen voor lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs verleend worden. Deze al eerder gekozen strategie wordt voortgezet omdat algemeen middelbaar en hoger / universitair onderwijs voor jonge mensen uit de sloppenwijken in vele gevallen slechts leidt tot geschoolde werkloosheid.

In deze beleidsperiode zal extra energie gestoken worden in het bereiken van kwetsbare en/of kansarme jongeren die geen toegang tot of bekendheid met internet hebben en die wel graag een beroepsopleiding zouden willen volgen. Wij willen onder andere onderwijsinstellingen waar al mee wordt samengewerkt en organisaties die zich richten op bijvoorbeeld straatkinderen, vragen voor deze jongeren te bemiddelen.

Ondersteuning van lokale organisaties moet beroepsonderwijs beter toegankelijk maken voor kwetsbare en/of kansarme jongeren. Wij zullen er kritisch op toezien dat dit inderdaad gerealiseerd wordt.

Verder wil de Van Doorn Stichting lokale organisaties met beroepsonderwijsdoelstellingen ook ondersteunen met:

  • technisch advies;
  • financiële middelen t.b.v. de aanschaf van leermiddelen; en
  • de opzet van stageprogramma’s en trajecten voor learning-on-the-job (zodat de arbeidsmarkt voor jongeren beter en gemakkelijker toegankelijk wordt).

 

Om deze reden zoeken wij concreet naar mogelijkheden tot samenwerking met organisaties die hierin een rol kunnen spelen.

DOWNLOAD

Pdf Beleidsplan VDS 2017-2021 - rev. 010719