Projecten

PROJECTFINANCIERING AANVRAGEN?

Organisaties met een onderwijsdoelstelling die kleine projecten willen uitvoeren ter verbetering van de educatiemogelijkheden van jongeren, maar daarvoor niet over voldoende financiële middelen beschikken kunnen projectfinanciering aanvragen als:

  • de doelstelling van het project of de instelling is om kansarme jongeren aan een beroepsopleiding en een kans op de arbeidsmarkt te helpen (*),
  • het een project betreft dat wordt uitgevoerd in Ghana, Kameroen, Kenia, Mali, Oeganda, Tanzania of Zambia,
  • het aangevraagde bedrag niet hoger is dan EUR 5.000,- en
  • een duidelijk projectplan kan worden overlegd.

 

(*) De ondersteuning die de Van Doorn Stichting levert kan bestaan uit:

  • technisch advies (beleidsplan, businessplan, trainingsmodules, financiële administratie en management van de instelling) en uit
  • financiële ondersteuning t.b.v. het opstarten van nieuwe vakopleidingen (bijv. opstartkosten, de aanschaf van leermiddelen, machines en gereedschappen, de eerste salarissen van docenten, etc.).
    De Van Doorn Stichting levert in principe geen financiële bijdrage aan de bouw van nieuwe scholen.

 

Als niet aan deze criteria wordt voldaan kunnen wij je aanvraag niet in behandeling nemen en ontvang je ook geen reactie van de Stichting!

LET OP

  • Kosten worden rechtstreeks aan aannemers en leveranciers vergoed.
  • Wij vergoeden geen kosten achteraf, dus geen kosten die al gemaakt zijn.

 

Dien je aanvraag tijdig in – de aanvraagprocedure bestaat uit 2 fases en dat neemt enige tijd in beslag! Aanvraagprocedure en -formulier projectfinanciering

 

>> LEES MEER