Aanvraagprocedure en -formulier

Je kunt financiering aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en deze te sturen naar vandoornprojects@gmail.com.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen: 1) de initiële aanvraag en 2) de definitieve aanvraag.

De aanvragen worden tweemaal per jaar beoordeeld: de initiële aanvragen in juni en november en de definitieve aanvragen in juli en december.

1) Initiële aanvraag

  • Er zijn twee periodes waarin een initiële aanvraag kan worden ingediend: in de periode maart-mei en in de periode augustus-oktober.

 

Je hoort binnen 1 maand na ontvangst van je initiële aanvraag of wij je verzoek om projectfinanciering wel of niet in behandeling willen nemen. Daarvoor kijken wij of je aanvraag aan onze criteria voldoet.

2) Definitieve aanvraag

Als jouw initiële aanvraag positief is beoordeeld, dan krijg je van ons een tweede aanvraagformulier waarmee je aanvullende informatie moet aanleveren.

  • Deze definitieve aanvraag moet vóór 1 juli resp. vóór 1 december zijn ingediend.

 

Je aanvraag zal alleen worden beoordeeld indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld en voorzien van alle benodigde documentatie.

Afhankelijk van het beschikbare budget wordt projectfinanciering toegewezen aan (een viertal) hoogst scorende aanvragen (er is dus sprake van een zekere competitie).

Je hoort in de loop van de maand juli / december of wij je verzoek om projectfinanciering wel of niet kunnen honoreren en hoeveel tijd we denken nodig te hebben voor de fondsenwerving.

 

DOWNLOAD AANVRAAGFORMULIER