ingezameld bedrag: € 5.000,-

Centrum voor beroeps-opleidingen – Hope for Communities Foundation, Tanzania

Beschrijving van het project

Kigoma was vroeger een belangrijke havenstad aan het Tanganyikameer, maar de stad is nu vergeten en verlaten. Kigoma heeft 140.000 inwoners en werkloosheid onder de jeugd is hoog. De lokale overheid geeft hoge prioriteit aan het verzorgen van beroepsopleidingen, waarmee zelfstandig ondernemingsschap (small and medium size entrepreneurship) kan worden bereikt. 

The Hope of the Community Foundation (HCF), een lokale non-profit organisatie, is opgericht om ondersteuning te geven aan met name meisjes waarvan een of beide ouders aan AIDS zijn overleden. HCF geeft steun aan het Mwocachi weeshuis maar ook aan straatmeisjes in een aantal wijken in Kigoma City, waar deze meisjes vaak op straat wonen, misbruikt zijn, in prostitutie belanden, en/of andere problemen ondervinden.

In 2012 heeft HCF het idee opgevat om voor deze meisjes en jonge vrouwen een opleidingscentrum voor naaisters op te richten en te begeleiden bij de opzet van kleine huisindustrietjes. Hiervoor heeft men contact gezocht met de Van Doorn Stichting. Tijdens een werkbezoek in maart 2013 heeft Paul kennis gemaakt met het bestuur, management en de staf van HCF en met toekomstige leerlingen. In een workshop heeft hij de deelnemers begeleid bij de opzet van een bedrijfsplan voor het opstarten van een centrum voor beroepsopleiding. Na afloop was HCF - met de toegezegde ondersteuning van de lokale overheid en de lokale bevolking – klaar voor de start.

Intussen was de Van Doorn Stichting op zoek gegaan naar sponsoren voor dit veelbelovende project, en tot onze grote vreugde bleek  het medewerkersparticipatiefonds Share4More van Rabobank bereid om eenmalig € 5.000,- bij te dragen aan de oprichting van dit opleidingscentrum. Met dit bedrag zijn naaimachines, materiaal en gereedschap aangeschaft en konden de leerkrachten het eerste jaar worden betaald.

De lokale bevolking is via buurtcomités actief betrokken bij het project; zo zijn zij verantwoordelijk voor het selecteren van jonge mensen uit hun buurt, waarvan zij vinden dat die een kans moeten krijgen een opleiding te volgen aan het opleidingscentrum. Tevens zijn de buurtcomités actief betrokken bij het zoeken naar locaties waar zij die hun opleiding hebben afgesloten een eigen bedrijfje kunnen opzetten.

Waar staan we op dit moment?

Het project is begin mei 2013 gestart. Eind oktober al beëindigde de eerste groep van 10 jonge vrouwen (ongehuwde moeders en uit de prostitutie gehaalde jonge vrouwen) de vakopleiding aan het HCF training centrum! In zes maanden hadden zij de basiskennis van kleding ontwerpen en vaardigheden in naaien geleerd, en waren zij goed in staat om zelfstandig kleding te maken. Na de vakopleiding werden zij geholpen (door het ter beschikking stellen van naaimachines, en coaching door HCF) bij het opzetten van een huisindustrietje, waarmee ze niet alleen onafhankelijk, maar ook gerespecteerde leden van de lokale gemeenschap werden.

In december 2013 startte een tweede groep leerlingen met de opleiding.

De door de leerlingen gemaakte kledingstukken worden via een speciaal daarvoor opgezet winkeltje verkocht, en het opleidingscentrum ontvangt opdrachten van particulieren om kledingstukken te maken. Daarbij wordt het materiaal ter beschikking gesteld door de particulier, en het geld dat voor de kledingstukken wordt ontvangen, kan weer worden gebruikt om leerkrachten van te betalen. Door op deze manier zelf inkomsten te genereren, kan het Vocational Training Centre uiteindelijk financieel onafhankelijk worden van donaties.
Voor de recentelijk opgezette naaiateliers zijn bovendien opdrachten binnengekomen van scholen om schooluniformen te maken.

Het opleidingscentrum is met behulp van fondsen van Share4More opgezet, en is een jaar lang gecoacht door de Van Doorn Stichting om ervoor te zorgen dat de organisatie het centrum zelf kan voortzetten.

Het opleidingscentrum heeft zich bij de overheid, Tanzania Vocational Education and Training Authority (VETA) in Kigoma geregistreerd en is nog in afwachting van het certificaat als erkend opleidingscentrum. Met een certificaat van de overheid zullen de diploma’s die door HCF aan de leerlingen worden gegeven ook door de overheid worden erkend.

Belangrijk is dat de lokale overheid, die eerder al goedkeuring gegeven had aan het project, enorm enthousiast is over het resultaat en het project beschouwt als een model voor vergelijkbare projecten in andere steden in de regio. Men stuurt daarom donoren door naar het opleidingscentrum om hen te motiveren deze ‘best practice’ ook in andere steden toe te passen!

Pdf  Letter of Appreciation Kigoma.pdf

twitteren over dit project? >>> #HCFKigoma

PROJECTNIEUWS

Tweets over dit project

  • @VanDoornSt In #Tanzania loopt #HCFKigoma, waar jonge vrouwen kleermaakster kunnen worden, als een trein! http://t.co/gxXJRX2HL6 http://t.co/GxwiIROWCE 46 months ago
  • @VanDoornSt Wauw! #HCFKigoma is uitgenodigd voor international trade fare #Tanzania http://t.co/FPLCzUJBKs–-hope-for-communities-foundation,-tanzania 61 months ago
  • @VanDoornSt Mooie opdracht 600 schooluniformen voor kleermakersopleiding #Tanzania Belangrijke stap #duurzaamheid! #HCFKigoma http://t.co/pgeLWlkzUA 65 months ago