School-meubilair voor de uitbreiding van de Chepkorio ambachts-school in Elgeyo-Marakwet County, Kenia

Beschrijving van het project

Chepkorio is een plaatsje in de Elgeyo-Marakwet County in de Rift Valley Province van Kenia. Er wonen ongeveer 400.000 mensen. Het gebied heeft onvruchtbare grond, lage regenval en wordt geteisterd door natuurrampen zoals droogte en aardverschuivingen. Door deze moeilijke klimaatomstandigheden in combinatie met hoge onveiligheidssituaties heeft dit gebied een kleine bevolkingsdichtheid en kent het veel armoede.

In 1979 is hier door toegewijde leden van de rurale gemeenschap een ambachtsschool opgericht (het Chepkorio Vocational Training Centre) voor kansarme jongeren uit de provincie die niet in de 40 km verder gelegen universiteitsstad Eldoret kunnen gaan studeren.
Vanwege de zeer beperkte financiële middelen duurde het vele jaren om enkele klaslokalen, slaapzalen voor leerlingen en verblijven voor leerkrachten te bouwen en pas in 2015 waren er voldoende faciliteiten gerealiseerd om door de regering te worden erkend. En men gaat gestaag door! Iedere keer als het lukt om fondsen te werven, worden de basisvoorzieningen (klaslokalen, slaapzalen, sanitaire voorzieningen) weer een stukje verbeterd of wordt beter of meer lesmateriaal (schoolboeken, schoolmeubilair, machines en gereedschappen) aangeschaft.

In de Chepkorio ambachtsschool worden opleidingen tot metselaar, timmerman, elektricien, lasser en metaalbewerker, automonteur, kleermaker en kapper gegeven. Daarnaast krijgen alle leerlingen algemeen onderwijs zoals ICT, communicatie, sociale vaardigheden en ondernemerschap.

Om ook de meest kansarme jongeren, die zelfs het minimale lesgeld niet kunnen betalen, een kans op onderwijs te geven heeft UNICEF de afgelopen jaren hun schoolgeld betaald. Deze groep vertegenwoordigt zo’n 20% van de ca. 150 leerlingen op de school.

De school houdt ook in de gaten hoe het de leerlingen vergaat na het beëindigen van de twee jaar durende training. Zo weten ze dat ongeveer 40% van de leerlingen een eigen bedrijfje opzet, 30% van de leerlingen bij een bedrijf in dienst treedt, 10% verder studeert op een (middelbaar) technische school en de rest uiteindelijk ander werk gaat doen dan waarvoor ze een opleiding hebben gevolgd. De jeugd kan dankzij de verworven vaardigheden zelfstandig of in loondienst aan het werk en inkomen genereren, wat op termijn leidt tot verbetering van de levensstandaard van de hele gemeenschap en bloei van de lokale economie!

Uit de jaarverslagen van de Chepkorio ambachtsschool blijkt dat tot en met 2015 ca. 150 leerlingen per jaar werden opgeleid. Maar – toevallig of niet – sinds de erkenning van het trainingscentrum door de overheid in 2015 is het aantal inschrijvingen enorm toegenomen; van 200 in 2016 naar 250 in 2017. De verwachting is dat – als men de capaciteit daarvoor kan realiseren – deze groei kan doorzetten tot 300 leerlingen per jaar vanaf 2018.

Waar staan we op dit moment?

De schoolvoorzieningen zijn minimaal maar adequaat genoeg voor de opleidingen die gegeven worden. De Chepkorio ambachtsschool heeft gevraagd om financiële steun voor de aanschaf van gereedschappen en materialen, waarmee de leerlingen van de ambachtsschool zelf schoolmeubilair kunnen maken. Dit is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om de capaciteit van de school uit te breiden.

Carpentry Practicals

Wat de Van Doorn Stichting bijzonder aanspreekt bij dit project is dat de school blijk geeft van ondernemersgeest en innovatief is. Zij zijn niet op zoek gegaan naar bedrijven die het schoolmeubilair kunnen leveren, maar zij willen die door de leerlingen zelf laten maken. Daarmee snijdt het mes aan meerdere kanten want zo stimuleren zij de leerlingen om als werkstuk producten te maken die ook echt verkocht kunnen worden, waar vraag naar is. Dat is nú belangrijk omdat daarmee inkomsten gegenereerd worden voor de school en dat is een belangrijke les voor láter als de jongeren zelf hun eigen inkomsten moeten gaan genereren.

De school wil deze investeringen niet op de leerlingen verhalen (d.m.v. het verhogen van lesgeld) omdat de opleidingen dan niet langer toegankelijk zouden zijn voor de kansarme jeugd in de regio.

Het project betreft het maken van schoolmeubilair door de leerlingen van de school zelf en daardoor is alleen financiering van het materiaal nodig. De kosten zijn begroot op KES 473.700 (€ 3.980,67). De school neemt zelf KES 57.200 (€ 480,67) voor haar rekening, zodat er nog KES 400,000 (€ 3.500) nodig is om dit project te realiseren.

Logo AFAS Foundation

Tot onze grote vreugde heeft AFAS Foundation onze sponsoraanvraag voor dit project in december 2017 goedgekeurd!

Hierdoor hebben we nog in 2017 een grant agreement met Chepkorio ambachtsschool kunnen afsluiten en kunnen de benodigde gereedschappen en materiaal begin 2018 aangeschaft worden. De verwachting is dat het schoolmeubilair vervolgens in het 2e en 3e kwartaal van 2018 door de leerlingen gemaakt zal worden, waarna het in het 3e en 4e kwartaal 2018 in gebruik genomen kan worden.

twitteren over dit project? >>> #ChepkorioVTC

PROJECTNIEUWS

Tweets over dit project

  • @VanDoornSt Steun #ChepkorioVTC bij aanschaf gereedschappen/materiaal zodat leerlingen zelf schoolmeubilair kunnen maken #Kenia https://t.co/e5Wyo5Lgsa 6 months ago