Vakopleidingen voor jongeren met een beperking in Homa Bay, Kenia

Beschrijving van het project

Een van de uitdagingen waarmee (jonge) mensen met een handicap worden geconfronteerd, zijn de beperkte mogelijkheden om door middel van een beroepsopleiding hun potentieel te benutten. De Keniase regering doet pogingen om met beleid en zogenoemde ‘life skill training programmes’ mensen met een beperking te steunen, maar uit evaluaties blijkt dat slechts enkelen voordeel hebben van dergelijke programma’s. Bovendien is er in de programma’s te weinig sprake van aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt voor (jonge) mensen met een handicap. Hierdoor komt het dat ook in Homa Bay maar zeer weinig gehandicapte mensen een vak hebben geleerd. Zij worden gediscrimineerd als gevolg van hun beperkingen en hebben weinig tot geen mogelijkheden om in hun eigen onderhoud te voorzien.

Homa Bay County ligt in de voormalige Nyanza provincie van Kenia, aan de grens met het Victoriameer. In deze regio wonen ca. 1 miljoen mensen in een gebied van 3,154.7 km² met het Victoriameer als belangrijkste bron voor levensonderhoud. Vanwege het gebrek aan overheidssteun heeft een groep gehandicapte jongeren een organisatie opgezet – de Homa Bay Disabled Self Sustain Group (HDSSG) - met als doel haar leden een vak te leren en hun zelfredzaam te vergroten. HDSSG is opgericht in 2009, officieel geregistreerd in 2010 en heeft 45 leden. Sinds de oprichting is voor ca. 80 (grotendeels gedeeltelijk) gehandicapte jongeren en jong-volwassenen een beroepsopleiding verzorgd.

Uit door HDSSG zelf uitgevoerd onderzoek blijkt dat er vraag is naar ambachtelijke vaardigheden, zoals kleding en schoenen maken, lassen en breien. Het leren van deze vaardigheden en vervolgens leveren van deze diensten wordt gezien als een kans voor de gehandicapten om in hun levensonderhoud te voorzien. HDSSG heeft enkele basistrainingen op dit gebied geïnitieerd met financiële ondersteuning van een sponsor, ABILIS Foundation, een Finse organisatie die projecten ondersteunt voor mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. HDSSG heeft er sindsdien alle vertrouwen in dat het zinvol is om dergelijke trainingen voor een grote groep deelnemers te organiseren.

Om de beperkingen van gehandicapte mensen op sommige gebieden op te kunnen vangen, heeft HDSSG ervoor gekozen de beroepsopleidingen aan te bieden aan een groep die voor 2/3e deel (76 personen) uit jonge mensen met een beperking bestaat en voor 1/3 uit jongeren zonder beperkingen (44 voortijdige schoolverlaters). Ca. 60% van de cursisten zijn meisjes / jonge vrouwen en en 40% jongens / jonge mannen. Door hen op te leiden in ambachten die zij ondanks hun beperking kunnen uitvoeren, zoals kleermaker, schoenmaker en breien, zullen deze jonge mensen uiteindelijk in staat zijn een eigen inkomen te genereren.

Voorafgaand aan een training stelt HDSSG samen met de gehandicapte student vast welke vaardigheden voor hem of haar het meest geschikt zijn om te leren; op basis van deze beoordeling van de trainingsbehoefte kan worden vastgesteld welk materiaal en gereedschap nodig is voor de verschillende opleidingen. Parallel aan de beroepsopleiding probeert HDSSG werkaanstellingen te regelen bij bedrijven in de regio. Het grootste deel van de studenten zal proberen een eigen bedrijfje te starten, waarvoor sommigen van hen een klein startkapitaal in de vorm van een micro-krediet zullen krijgen.

Waar staan we op dit moment?

HDSSG heeft zelf ruimte beschikbaar in het Legacy Gebouw in Homa Bay waar de training (theorie en praktijk) kunnen worden gegeven. Een samenwerkingsverband met Homa Bay Youth Polytechnic maakt het bovendien mogelijk om sommige praktijklessen op deze ambachtsschool te laten geven.

De syllabi voor de opleidingen zijn al ontwikkeld, maar HDSSG heeft de ondersteuning van de Van Doorn Stichting gevraagd voor het maken van een ondernemingsplan voor het opleidingscentrum. De trainers (de onderwijzers) zijn al eerder – tijdens het door de ABILIS Foundation gesponsorde pilotproject - aangesteld.

Terwijl deze voorbereidingen plaatsvinden is de Van Doorn Stichting een fondsenwervingstraject gestart.
De projectkosten zijn begroot op ca. € 13.800,- waarvan ca. € 9.650,- de operationele kosten van het opleidingscentrum betreffen, € 2.900,- nodig zijn voor de aanschaf van trainingsgereedschappen en –materiaal, € 820,- voor de te verlenen micro-kredieten en €  430,- voor een aanvullende training in ondernemerschap. HDSSG zal zelf de operationele kosten ad. € 9.650,- bijdragen. De Van Doorn Stichting gaat fondsen werven voor de daarnaast benodigde € 4.150,-.

PROJECTNIEUWS

Tweets over dit project

Geen tweets over dit project