ingezameld: voor fase 1 € 25.000,- | voor fase 2 € 21.000,-

Vergroten capaciteit en kwaliteit onderwijs in Noukoula, Mali

Beschrijving van het project

GAAS-Mali zou graag drie extra klaslokalen willen bouwen, zodat de hele basisschoolopleiding door de kinderen in Noukoula kan worden gevolgd. Daarmee kan voorkomen worden dat zoveel kinderen te vroeg afhaken. Daarnaast is het geen overbodige luxe om de bestaande klaslokalen - die nu alleen uit boomstammen met een dak van takken en stro bestaan - te verbeteren. De sanitaire voorzieningen van de school zijn bovendien minimaal, en daar komt nog bij dat er geen waterput op het schoolterrein of in de omgeving van de school is.

Waarom is dit project zo belangrijk?

In Noukoula (Mali) staat een school. Het is de enige (lagere) school in Noukoula en de in een omtrek van 5 kilometer liggende 6 dorpen. Deze school is een aantal jaren geleden opgezet door GAAS-Mali, een niet-overheidsorganisatie die in de Segou-regio projecten uitvoert op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en plattelandsontwikkeling. GAAS-Mali heeft bij de Van Doorn Stichting een verzoek ingediend om financiële steun voor de verbetering van de school.

De school heeft zes klassen voor 250 leerlingen (176 jongens en 74 meisjes). Het doel van GAAS-Mali is om meisjes dezelfde kans op onderwijs te geven als jongens. Van de school in Noukoula zijn zes van de negen klassen voor basisonderwijs, bedoeld voor de kinderen van Noukoula en de zes omliggende dorpen. Alle jongens en 50% van de meisjes uit die dorpen gaan naar deze school. Want ondanks alle inspanningen van GAAS-Mali zijn veel ouders nog altijd moeilijk over te halen om hun dochters dezelfde kans op onderwijs te geven als hun zonen, waardoor er dus ook 50% NIET naar school gaat.

Bovendien moeten de kinderen voor de laatste drie jaar basisonderwijs naar de stad Konobougou, 10 kilometer van Noukoula. Ruim 50% van de jongens valt dan af omdat ze geen familie of logeeradres in de stad hebben. En alle meisjes haken af omdat de ouders geen toestemming geven.

Paul heeft Noukoula in januari 2014 bezocht. Hij werd bijzonder hartelijk onthaald door achtereenvolgens alle kinderen van de school, hun ouders, het schoolbestuur, de dorps-chef van Noukoula en de dorps-chefs van de zes omliggende dorpen. Er zijn goede gesprekken gevoerd en wij kregen van GAAS-Mali direct een betrouwbare en kundige indruk, en die indruk bleek in de praktijk ook helemaal te kloppen.

Het streven van GAAS-Mali om zo wel jongens als meisjes een kans op onderwijs te geven is prijzenswaardig en verdient het om ondersteund te worden!

Img 3990X

 

T5 Foto 4

IMG 0876

Waar staan we op dit moment?

Eerste fase

GAAS-Mali heeft ons in 2014 gevraagd hen te helpen de financiering rond te krijgen voor de bouw van drie extra klaslokalen, zodat de school alle negen klassen van de basisschool heeft. Hiervoor was in totaal € 11.600 nodig. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan om € 13.400 in te zamelen t.b.v. het slaan van een waterput, de verbetering van de toiletten en de aanleg van een groentetuin, waar de ouders van leerlingen groenten kunnen verbouwen die ze op de markt van Konobougou kunnen verkopen. Met de verkoop van de groenten kunnen de inkomsten van de lokale bevolking verbeterd worden en worden ouders gestimuleerd ook hun dochters naar school te sturen. Kortom, een project met een sterke gender equality en poverty reduction-factor!

In november 2015 had de lokale bevolking zelf de nieuwe klaslokalen tot op dakhoogte gemetseld met cement dat door de gemeente Konobougou ter beschikking was gesteld. Met fondsen van de Stichting Eerlijk Delen en de School van de Toekomst in Ede konden het dak, de vloer en de ramen en deuren worden gerealiseerd. Voor de afwerking van de binnen- en buitenmuren stelde de bevolking ongeschoolde arbeid ter beschikking en betaalden wij het cement en de metselaars en stukadoors.

De regentijd bracht eind 2015 een flinke kink in de kabel omdat de bestaande klaslokalen zwaar beschadigd werden. De nieuwe klaslokalen moesten daarom meteen in gebruik genomen worden om de leerlingen van de ingestorte klaslokalen te huisvesten. Gelukkig kon het bestaande onderwijs zo in ieder geval doorgang vinden, maar de beoogde uitbreiding van de school moest worden uitgesteld.

De bouw van de sanitaire voorzieningen en de aanschaf van meubilair vond plaats in de zomer van 2016 - met fondsen uit het Addo Kranendonk Fonds. Daarnaast zijn het oudercomité, ouders en schoolkinderen voorgelicht op het gebied van hygiëne en sanitatie en zijn hygiëne-kits verstrekt. De leerkrachten van de school hebben bovendien een training ontvangen waardoor zij de voorlichting kunnen voortzetten.

Tegelijkertijd is met fondsen van Rabobank|Share4More  een tuinbouwkas gebouwd, een waterput geslagen en een watertoren gebouwd. Dit heeft inmiddels een mooie oogst opgeleverd, waarvan de helft voor eigen consumptie is gebruikt en de andere helft op de lokale markt is verkocht. Van de opbrengst is lesmateriaal voor de school aangeschaft en kleding en schoeisel voor leerlingen van zeer arme gezinnen.

Tweede fase

Het project werd aan het eind van de zomer van 2016 afgesloten en met GAAS-Mali en de school geëvalueerd. Iedereen is enorm gemotiveerd om deze successen vast te houden en voort te zetten! Vandaar dat de Stichting toegestemd heeft een tweede fase van het project te financieren: het alsnog bouwen van 3 extra klaslokalen, zodat de initieel beoogde uitbreiding van de capaciteit ook gerealiseerd kan worden. Voor deze uitbreiding - die we in 2,5 jaar gaan realiseren - is een bedrag van € 21.000 (€ 7.000 per klaslokaal per jaar) beschikbaar gemaakt; de helft wordt gesponsord door de Aalbers Kersten Holding uit Nijmegen (eigenaar van onder meer restaurant In De Kazerne uit Nijmegen) en de andere helft is gefinancierd met een gift van de ASN Foundation!

De 2e fase van het project is in het 4e kwartaal van 2017 van start gegaan. In het 1e kwartaal van 2018 is het terrein bouwrijp gemaakt, zijn gleuven voor de fundering gegraven, is gewapend beton voor de fundering gestort, zijn cementblokken gemaakt en zijn de eerste lagen tot vloerniveau gemetseld. In het 2e kwartaal zijn meer cementblokken gemaakt, is een gewapend betonnen ringbalk op vloerniveau gemaakt en zijn de muren tot raamniveau gemetseld. De werkzaamheden zijn tijdens het regenseizoen - van juni t/m september – gestaakt want in die periode is iedereen druk in de weer met agrarische activiteiten op het land.

In oktober 2018 zijn de bouwwerkzaamheden weer hervat en is de bevolking verder gegaan met het metselen van de muren. Er is hard gewerkt om de muren te verhogen tot dakniveau, want men wilde het dak op de lokalen hebben vóór de start van het volgende regenseizoen (juli-september). Ondanks een aantal tegenslagen - zoals onrust (terroristische aanslagen) in de regio en een waterpomp die het begaf - is dat gelukt!
Dankzij de trouwe bijdrage van de bevolking - in termen van ongeschoolde arbeid, lokale materialen (zand) en water – kon geheel volgens planning het dak op de school geplaatst worden, waardoor de leerlingen van de hoogste klassen tijdens het regenseizoen in deze klaslokalen les kunnen krijgen. Tijdens de zomervakantie in augustus zullen de plafonds in de klaslokalen worden aangebracht en start men met het pleisteren van de binnenmuren. Na de regentijd kunnen dan de buitenmuren gepleisterd worden.

Wij zijn echter supertrots op dit project en vinden het dan ook niet meer dan terecht dat in februari 2019 onze lokale partner, GAAS-Mali, door de Malinese overheid werd uitgeroepen tot beste NGO van de Ségou-regio!

Het is bijzonder om de belangstelling en inzet van de bevolking te zien; de bouw verloopt iets langzamer dan wanneer dit door een aannemer zou zijn gedaan, maar de betrokkenheid en "sense of belonging" is vele malen groter!

twitteren over dit project? >>> #GAASMali

PROJECTNIEUWS
 • Afsluiting succesvol project in Mali

  Als het even kan proberen we onze projecten niet alleen van een afstand te coördineren, maar brengen we ook een bezoek. Van 5 t/m 11 oktober 2016 heeft Paul Sutmuller, onze penningmeester, een aantal projecten van GAAS-Mali bezocht. Lees hier zijn reisverslag!

 • Bevordering hygiëne en sanitatie in Mali

  Met de bouw van kindvriendelijke latrines, voorlichting over hygiëne en sanitatie en de eerste successen met de verbouw van groenten in de tuinbouwkas, nadert het project in Noukoula de voltooiing!

 • Experimenteren met groente in Mali

  Begin dit jaar is een aantal leerlingen met hun ouders begonnen met een experiment, het verbouwen van sla en komkommer. Dat verliep niet zonder problemen. Alle begin is moeilijk!

 • Groentekas en waterput voor Noukoula!

  Goed nieuws uit Mali: dankzij sponsorgeld van Rabobank/Share4More zijn de tuinbouwkas en watertoren en -put gerealiseerd!

 • Noodgedwongen herbouw in Mali

  Regenbuien hebben in Mali enorm veel schade aangericht op de basisschool in Noukoula. De hulp van de Van Doorn Stichting kwam als geroepen.

 • Transport materiaal Mali grote uitdaging

  Het transport van materiaal voor de kassenbouw in Mali was een enorme uitdaging, maar het is gelukt! Met dank aan de coöperatieve opstelling van de Malinese autoriteiten en GAAS-Mali!

 • Financiering kan toegankelijkheid beroepsonderwijs Mali vergroten

  De beschikbaarheid van opleidingsinstituten voor beroepsonderwijs in Mali is best groot. Maar de toegankelijkheid laat te wensen over; voor velen zijn opleidingen te duur.

Tweets over dit project

 • @VanDoornSt Work in progress in Noukoula! ?????? https://t.co/4D8ThXck31 #GAASMali https://t.co/ETHR3im1eu 20 months ago
 • @VanDoornSt Mooi project Mali: uitbreiding capaciteit school = meer meisjes naar school! #GAASMali #Wereldmeisjesdag https://t.co/pgRRJcIsza #onderwijs 23 months ago
 • @VanDoornSt De school in #Mali is klaar! Plafonds erin, geschilderd, klaar voor leerlingen! #GAASMali https://t.co/pgRRJcIsza https://t.co/3sUaSNkHIJ 37 months ago
 • @VanDoornSt Check! Alle benodigde fondsen om capaciteit en kwaliteit van onderwijs in #Mali te verbeteren zijn binnen! https://t.co/pgRRJd03qI #GAASMali 43 months ago
 • @VanDoornSt Zware regens leiden maken van nieuwbouw noodgedwongen herbouw #GAASMali #education #Mali https://t.co/hk0WfLCxYU https://t.co/KjxF67c4Xj 46 months ago
 • @VanDoornSt Transport materiaal #GAASMali tuin- en kassenbouw project enorme uitdaging, maar 't is gelukt! http://t.co/vK4hUYvBx6 http://t.co/RfpSCZfOfI 50 months ago